Oferta / Offer

LABLease oferuje wynajem sprzętu laboratoryjnego, diagnostycznego oraz aparatury medycznej tak często niezbędnych do prowadzenia badań klinicznych.

Nasz sprzęt posiada wymagane prawem certyfikaty międzynarodowe uznawane przez firmy audytorskie, inspekcje i agencje rządowe. Dokumentacja sprzętu jest w języku polskim i angielskim, co zaspokoi potrzeby audytora jak i personelu średniego obsługującego dany aparat.

LABLease oferuje atrakcyjne i elastyczne ceny uzależnione od okresu wynajmu. Zapewniamy kompleksowy serwis i walidację sprzętu w okresie wynajmu. Zapewniamy fachową pomoc przy doborze urządzeń. Przygotowujemy strategię optymalizacji kosztów całego badania, a sprzęt dostarczamy bezpośrednio do ośrodków badawczych. Współpracujemy ze wszystkimi krajami w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Nasza oferta pomaga obniżyć koszty prowadzenia badań klinicznych poprzez zwolnienie sponsorów lub firm farmaceutycznych z konieczności zakupu wymaganego protokołem badania sprzętu.

LABLease oferuje wirówki laboratoryjne, lodówki, zamrażarki, termometry i rejestratory temperatury, aparaty EKG, pompy infuzyjne oraz każdy inny sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia badania klinicznego. Dokładne informacje dostępne są w naszym katalogu.

LABLease współpracuje z firmami z Polski, Unii Europejskiej oraz pozostałymi krajami Europy.


LABLease rents professional laboratory equipment, diagnostic and medical devices necessary for the conduct of clinical trials.

Our equipment has the required legal certificates recognized by the international audit firms, inspections and government agencies. Full documentation is available in Polish and English, which meet the needs of auditors and staff operating the equipment and devices.

LABLease offers attractive and flexible pricing based on the rental period. We provide a complete service and validation of equipment during the rental period. We provide professional assistance in the selection of devices. Prepare a strategy for optimizing the cost of the study and equipment delivered directly to research. We work with all the countries in Western Europe, Central and Eastern Europe. Our offer helps to reduce costs of clinical trials by releasing the sponsors from purchasing of professional laboratory equipment, medical and diagnostic devices.

LABLease offers laboratory centrifuges, refrigerators, freezers, thermometers, ECG equipment, infusion pumps, and any other equipment necessary for the proper conduct of the clinical trial. Detailed information is available in our catalogue.

LABLease covers Polish, European Union and other European countries.

Script logo