Cennik / Prices

  • Z przyjemnością przekażemy cennik sprzętu laboratoryjnego, diagnostycznego oraz aparatury medycznej dostępnych w naszej ofercie.
  • Zapraszam do kontaktu mejlowego lub telefonicznego. Każde zapytanie ofertowe traktujemy indywidualnie, a odpowiedź przekazujemy w ciągu jednego dnia roboczego.
  • Cena katalogowa jest traktowana jako cena wyjściowa i może ulec pomniejszeniu w zależności od czasu wynajmu, liczby jednorazowo wynajętego sprzętu, okresu dotychczasowej współpracy i innych rabatów nakładanych na poszczególne towary dostępne w ofercie LABLease.

  • We are pleased to share our price list of laboratory equipment, diagnostic and medical equipment available in our offer.
  • Feel free to contact us via email or telephone. Each inquiry is treated individually and we pass the answer within one business day.
  • Catalogue price may be reduced depending on the rental period, the number of one-off rented equipment, the period of the existing cooperation and other rebate applied to specific products available from LABLease.
Script logo