LABLease

  • Wynajem sprzętu do badań klinicznych - sprzęt laboratoryjny, diagnostyczny i medyczny, np. wirówki, zamrażarki, lodówki, pompy infuzyjne, aparaty EKG, termometry i rejestratory temperatury i wiele innych - wynajem wirówek, wynajem zamrażarek, wynajem lodówek - wynajem badania kliniczne
  • Zagwarantowanie profesjonalnego sprzętu z ważnymi certyfikatami jakości
  • Szeroka gamy sprzętu na wynajem do prowadzenia badań klinicznych
  • Indywidualizacja oferty dla każdego klienta
  • Profesjonalne doradztwo i optymalizacja kosztów - profesjonalizm, wynajem i badania kliniczne to nasza specjalność

  • Lease of the laboratory equipment as well as diagnostic and medical device
  • Ensuring professional equipment with valid certificates of quality
  • Providing a wide range of the lease equipment
  • Individualization of offers for each customer
  • Professional consulting and cost optimization
Script logo